Venstre top Top Hojre top
Venstre
Logo Logo

Profil af Ejendomselskabet Østervold A/S


Ejendomsselskabet Østervold A/S er et privatejet ejendomsselskab, der blev etableret i 1972.

Vi beskæftiger os med udlejning af boliger, kontorer og butikker i Storkøbenhavn.
Vores målsætning er at skabe de bedste rammer for både beboere og erhvervsdrivende.

Ejendomme erhverves med varigt ejerskab for øje, og bliver derfor løbende vedligeholdt, renoveret og moderniseret til glæde for selskabet og dets lejere.

Det er selskabets strategi fortsat at udvide ejendomsporteføljen.

Selskabet har en administrationsafdeling med erfarne administratorer, der varetager den daglige kontakt med lejerne.

Selskabet har desuden en teknisk afdeling der varetager de praktiske opgaver på ejendommene, og er ansvarlig for ejendommenes vedligeholdelse.

Selskabet løser de daglige opgaver hurtigt og smidigt, hvilket er kendetegnet for virksomheden.Kontakt til Ejendomsselskabet Østervold A/S

Rosmosegård
Byagervej 14, Blovstrød
3450 Allerød
Tlf:   3538 5700

Kontortid: Mandag til fredag 09.00 - 14.00

 

Hojre
Venstre bund Bund Hojre bund